Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

PRZEDSZKOLE "BAJKA" w LUBASZU
ul. Podgórna 5
64-720 Lubasz
tel/fax. 67 255 62 21

 

 

 

 

 

 

833900 odwiedzin

RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Przedszkole ,,Bajka" w Lubaszu, Podgórna 5, 64-720 Lubasz, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów o samorządzie gminnym oraz systemie oświaty oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole ,,Bajka" w Lubaszu reprezentowane przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Przedszkolu ,,Bajka" w Lubaszu realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.

Administrator

  

Dyrektywa dot. przepływu inform. między organami ścigania (27.04.2016)
Dyrektywa RODO (27.04.2016)
Konstytucja RP
Prezes UODO_Skargi obywateli
RODO a monitoring wizyjny
RODO_Wtyczne dotyczace kar
RODO_Wytyczne dotyczace Inspektora OchronyDanych
RODO_Wytyczne dotyczace zgody, w tym zgody małoletniego
RODO_Wytyczne dotyczące oceny wysokiego ryzyka skutków przetwarzania danych
RODO_Wytyczne dotyczące przenoszenia danych
Ustawa o ochronie danych osobowych (10.05.2018)
Wywiad z Prezesem UODO dot. RODO