Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

PRZEDSZKOLE "BAJKA" w LUBASZU
ul. Podgórna 5
64-720 Lubasz
tel/fax. 67 255 62 21

 

 

 

 

 

 

 

833900 odwiedzin

Regulaminy

1. Statut przedszkola


2. Procedury zatwierdzone w Przedszkolu "BAJKA" w Lubaszu

Procedura 1 Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w Przedszkolu  „BAJKA” w Lubaszu

Procedura 2 Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia wychowanka Przedszkola „BAJKA” w Lubaszu

Procedura 3 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola „BAJKA” w Lubaszu 

Procedura 4 Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu „BAJKA” w Lubaszu
 

- Procedura 5 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola „ BAJKA” w Lubaszu
 

Procedura 6 Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren Przedszkola „ BAJKA” w Lubaszu
 

Procedura 7 Postępowanie w przypadku, gdy do Przedszkola „BAJKA” w Lubaszu uczęszcza dziecko przewlekle chore
 

Procedura 8 Postępowanie nauczycieli i personelu Przedszkola „ BAJKA” w Lubaszu, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka
 

Procedura 9 Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola „ BAJKA” w Lubaszu)
 

Procedura 10 Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne w Przedszkolu „ BAJKA” w Lubaszu


3. Regulamin przedszkola "Bajka" w Lubaszu


4. Kodeks zachowań dziecka


5. Ubezpieczenie dzieci Inter Risk


    - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
    - Postanowienia dodatkowe
    - Zgłoszenie szkody (PDF)
    - Zgłoszenie szkody (DOCX)

Nauczanie zdalne 3 i 4-latki
Nauczanie zdalne 5-latki
Nauczanie zdalne 6-latki
Logopedia
Jezyk angielski
COVID-19:
Procedury bezpiecznstwa