Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

PRZEDSZKOLE "BAJKA" w LUBASZU
ul. Podgórna 5
64-720 Lubasz
tel/fax. 67 255 62 21

 

 

 

 

 

 

833900 odwiedzin

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem -Prusinowo

2018.04.15U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta,własnej wsi,regionu,jego tradycji czyli do tzw. ,,małej ojczyzny",którą mały człowiek może zobaczyć ,dotknąć,poczuć. Liczne oddziaływania edukacyjne takie jak:utrwalanie symboli narodowych,słuchanie legendy ,, O Lechu i białym orle"oraz ,,O Warsie i Sawie", przybliżenie dzieciom miejsc charakterystycznych naszego regionu,utrwalenie własnego adresu,poznanie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej, nauka powitania w wybranych językach,utrwalenie herbu Warszawy,Lubasza,nauka wiersza ,,Kto ty jesteś?`` i ,,Barwy ojczyste" zapewne przyczyniły się do kształtowania ,,małego patrioty``w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.